FANDOMZiemia lubuska - terytorium wchodzące w skład Wielkopolski ulokowane na obu brzegach Odry w jej środkowym biegu. Autochtonicznymi mieszkańcami ziemi lubuskiej są Lubuszanie, zaś stolicą regionu jest Lubusz. Inne istotne grody to Myślibórz - siedziba kapłanów słowiańskich, a potem biskupów katolickich, Kostrzyń - wieś, a następnie miasto będące centrum lokalnego handlu oraz Zielona Góra - opactwo katolickie, wokół którego powstało miasto.

Historia

Plemię Lubuszan było we wczesnym średniowieczu podporządkowane związkowi plemiennemu Serbołużyczan. W 868 roku w wyniku wojny pomiędzy Piastem, a Zistiborem I zwierzchnictwo nad Lubuszanami zostało przekazane Polanom. Nie był z tego zadowolony wódz Lubuszan Bohdan, który w 871 roku podnosi bunt przeciwko nowej władzy. W wyniku porażki Bohdan zostaje uwięziony, a ziemia lubuska przechodzi pod bezpośrednie zwierzchnictwo księcia Polan.

Ziemia Lubuska należała do Polski aż do 1138, kiedy to Lambert Lisy odziedziczył księstwo Miśni, odłączając się od królestwa, na rzecz przejścia pod patronat Królestwa Pomorza. Stan ten otrzymał się aż do 1181 roku, kiedy to wojnę o Lubusz wypowiedział Pomorzanom król Kazimierz I. Wojna ta trwała do 1184, kiedy to Polacy, w dużej mierze dzięki Św. Kindze wygrali z Pomorzanami, jednocząc terytoria de iure Polski na następne wieki.