FANDOM


Wojna polsko-kijowska (1375-77) - konflikt zbrojny pomiędzy władczynią Rusi, Yevdokią Mądrą a królową Polski, Zwinisławą (w jej imieniu rządził regent Andrzej z Torunia) rozpoczęty 21 kwietnia 1375 roku. Zakończył się on 10 kwietnia 1357.

Przyczyny wybuchu wojny

Główną przyczyną wojny była chęć podbicia Grodna przez państwo Ruskie.

Przebieg wojny

Niedługo po wybuchu wojny wojska Polskie (liczące ok. 21000) zostały zebrane w Krakowie. Wtedy też okazało się, że Polacy mogli wezwać do wojny rycerzy Santiago, dzięki temu, że Wielkim Mistrzem tego zakonu był krewniak królowej Zwinisławy, Doman Mazowiecki, który zdecydował się do tej wojny dołączyć. W tym samym czasie pomoc finansową zaoferował Papież Marek IV.

Na początku lipca 1375 roku, dowództwo nad uczestniczącą w wojnie Polską armią objął Gniewosz, Polski wojewoda. Zdecydował się on poczekać ze swoją armią na Polskim terytorium na dotarcie w tamte rejony Ruskich armii.

Dotarły one we wrześniu 1375 roku na tereny Grodna. Wtedy też Gniewosz wyruszył ze swoimi armiami na tamte tereny, aby uniemożliwić Rusinom zdobycie tego miasta. Z powodu przewagi, jaką mieli Polacy (armie Polskie miały o 9000 więcej żołnierzy niż Rusini) armie Rusińskie wycofały się na tereny Litwy. Nie udało im się jednak uciec Polakom, gdyż zaatakowali oni te armie w listopadzie 1375 roku.

W tym samym czasie rozpoczęła się bitwa pod Jaćwieżem, w której to 20000 armii Polskich starło się z liczącymi 11000 siłami podległymi Wielkiej Księżnej, Yevdokii. Polacy od początku mieli przewagę nad o wiele mniej licznymi siłami Rusińskimi. Zaowocowało to szybkim (bitwa trwała niespełna miesiąc) zwycięstwem przy minimalnych stratach po stronie Polskiej.

Niedługo po zakończeniu tej bitwy przy granicach Polskich pojawiła się licząca ponad 24 tysięczna armia Rusinów, która była w stanie z łatwością pokonać wrogie siły, dlatego też Gniewosz, dowódca Polskich armii postanowił wycofać się wgłąb kraju.

W styczniu 1376 roku na tereny Polski przybyły niewielkie siły rycerzy Santiago. Jako, że nie był on w stanie zapewnić Polakom zwycięstwa, to postanowili oni skorzystać z usług o wiele potężniejszych Krzyżaków.

W tym samym czasie na tereny Polskie wkroczyła armia Rusińska, która niedługo po wkroczeniu do wrogiego kraju pokonała siły jednego z Polskich wasali.

Po odzyskaniu przez Krzyżaków pełni gotowości bojowej, zostali oni włączeni do Polskich armii. W tym samym czasie połączone armie Polsko-Krzyżackie zostały skierowane do prowincji Podlasie, gdzie stacjonowali Rusini.

Kilka dni po przybyciu Polaków w tamte rejony, rozpoczęła się bitwa pod Sejnami. Od początku trwania tej bitwy Polacy mieli przytłaczającą przewagę, dzięki czemu zwyciężyli oni Rusinów w kwietniu 1376 roku. Mimo tego zwycięstwa część sił uczestniczących w bitwie zdołało zbiec z pola walki. Zostały one jednak dogonione, oraz zaatakowane przez Polaków w czerwcu 1376 roku pod Pińskiem. W trakcie tej bitwy zabity został mąż władczyni Rusi, Wołodar.

W trakcie trwania bitwy na pole bitwy przybyły posiłki Rusińskie, które zdołały przechylić szale zwycięstwa na ich stronę, dzięki czemu zwyciężyli oni Polaków w lipcu 1376 roku.

Po tej przegranej sytuacja Polaków stała się beznadziejna, gdyż przewagę nad ich siłami mieli wrodzy Rusini, jednak dzięki temu, że Polska była wtedy bogatym krajem, to władcy tego kraju mogli sobie pozwolić na wynajęcie części sił Zakonu Joannitów.

Dzięki ich przybyciu Polacy zdołali pokonać wrogie armie we wrześniu 1376 roku pod Grodnem. Po tym wydarzeniu zyskali oni znaczną przewagę nad Rusinami, co zaowocowało zwycięstwami w kilku mniejszych potyczkach. Po jednej z nich Gniewosz postanowił rozdzielić swoją armię na pół, aby móc łatwiej wtargnąć wgłąb wrogiego terytorium. To posunięcie przyniosło spodziewane efekty, gdyż na początku 1377 roku Polacy zdołali rozgromić rozproszone armie wroga, dzięki czemu królowa Yevdokia zgodziła się na zaproponowane przez Polaków warunki pokoju, kończąc tym samym ten konflikt.

Warunki pokoju

Władczyni Rusi musiała wypłacić przeciwnikom odszkodowanie, oraz zrzec się roszczeń do Grodna.