FANDOMWojna małopolsko-golęszycka - wojna toczona pod koniec IX wieku  pomiędzy księciem Śląska i Golęszyców Wawrzyńcem, a księciem Małopolski Mieszkiem Brzeskim.

Po II wojnie polsko-morawskiej zbuntował się władca Cieszyna Wawrzyniec, szybko uzyskując niezależność od władzy morawskiej. Po zwycięstwie nad Mojmiridami przyjął on tytuł księcia Śląska.

Jego sąsiad, pozostający pod polskim panowaniem książę Małopolski Mieszko widział państwo Wawrzyńca jako łatwy cel. 16 sierpnia 899 roku zaatakował Golęszyców posiadając niecałe dziewięciuset wojów. Wykorzystując zaangażowanie wojsk śląskich w walki z Morawianami obległ grody na ziemi cieszyńskiej, zdobywając w czerwcu 900 roku Cieszyn, zaś do listopada pozostałe warownie.

Pozostawiony bez ziemi Wawrzyniec de facto przestał być wodzem Cieszyna. Państwo Wielkich Moraw, roszczące sobie prawa do ziemi cieszyńskiej musiało zrezygnowało z działań przeciwko Mieszkowi Brzeskiemu, prawdopodobnie obawiając się reakcji jego suwerena oraz przyjaciela, króla polskiego Siemowita. Tak dokonała się aneksja ziemi cieszyńskiej przez Małopolskę.