FANDOM


Wojna bawarsko-krzyżacka - konflikt zbrojny pomiędzy Królestwem Bawarii a Zakonem Krzyżackim. Wojna trwała od 13 grudnia 1548 roku a zakończony w roku następnym.

Przyczyny wybuchu wojny

Główną przyczyną wybuchu wojny była chęć zdobycia prowincji Linz przez Bawarczyków. By tego dokonać wypowiedzieli oni wojnę Zakonowi Krzyżackiemu.

Przebieg wojny

Niedługo po rozpoczęciu wojny władca Bawarii wysłał wezwanie do króla Polski, który był jego sojusznikiem. Ten jednak z powodu swojej religijności odmówił. Dokładny przebieg wojny jest nieznany, wiadomo jednak, że od grudnia 1548 roku Bawarczycy oblegli siedzibę Krzyżaków w Linz, którą zdobyli najprawdopodobniej roku 1549 kończąc wojnę ze Zakonem Krzyżackim.

Skutki

Zdobycie Linzu zakończyło wojnę bawarsko-krzyżacką oraz istnienie Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego. Wszystkie terytoria zakonu w Austrii zostały włączone do Królestwa Bawarii.