FANDOM


Wojna polsko-kijowska o Wołyń - Konflikt zbrojny pomiędzy królem Polski, Masławem II, a władczynią Kijowa, Lidią I trwający od 18 października 961 roku do lutego 964 roku.

Okoliczności wybuchu wojny

Lidia, władczyni Kijowa wykorzystała to, iż Polska była osłabiona po wojnie domowej atakując to państwo tuż po jej zakończeniu (październik 961). Podczas ataku rościła ona sobie prawa do prowincji Włodzimierz Wołyński.  

Przebieg wojny

Tuż po rozpoczęciu wojny król Polski, Masław II zdecydował się uderzyć na wojska znajdujące się na Połabiu (ziemie znajdujące się na zachód od Polski, które należały do Rusi Kijowskiej), tak by uniemożliwić połączenie się armii z zachodu oraz ze wschodu państwa Kijowskiego. W tym samym czasie by wzmocnić swoją osłabioną armię wynajął on najemników.

W styczniu 962 roku Masław II wyruszył ze swoją 12 tysięczną armią na zachód, by pokonać znajdujące się tam siły Rusinów.

Pierwsze walki pomiędzy obiema państwami zostały stoczone w marcu 962 roku pod Halberstedt. W trakcie tej bitwy zwycięstwo odnieśli Polacy. Już wtedy było widać, że mają oni nad Rusinami znaczną przewagę.

W trakcie następnych dwóch miesięcy Polacy zdołali zniszczyć wszystkie armie wroga znajdujące się na Połabiu. Po ich zniszczeniu, w maju 962 roku Masław II wysłał armie Polskie wgłąb kraju by odeprzeć atak Rusinów ze wschodu.

Armie podległe władczyni Kijowa dotarły na tereny Polskie w czerwcu 962 roku. W tym samym czasie o ich liczebności dowiedzieli się Polscy zwiadowcy, którzy stwierdzili, że ich armia liczy ok. 3500 tysiąca wojów (Polacy w tym czasie mieli pod bronią ponad 8000 żołnierzy).

W sierpniu 962 roku Rusini widząc przewagę liczebną Polaków zaczęli uciekać na ich terytorium. Nie udało im się jednak zbiec Polakom, gdyż zostali oni przez nich dogonieni we wrześniu 962 roku. Wtedy też miała miejsce zwycięska dla wojsk Polskich bitwa pod Lwowem. Mimo zwycięstwa Polaków bitwa ta nie była zbyt szczęśliwa dla króla Polski, Masława II, który został podczas niej ranny.

W okresie od października do grudnia 962 roku wojska Polskie w kilku bitwach oraz potyczkach zdołali pokonać wrogie armie.

W tym samym czasie do Polski kierowały się oddziały końskich łuczników wynajętych przez Rusinów. Armie te zostały przechwycone przez Polaków w styczniu 963 pod Bielskiem. Bitwa ta zakończyła się zwycięstwem Polaków jeszcze w tym samym miesiącu (26 stycznia 963).

W kwietniu 963 roku Masław II widząc, że niewiele mu potrzeba, by zmusić władczynię Kijowa, Lidię do zakończenia wojny na korzystnych dla niego warunkach, rozkazał on oblegać należące do Rusi Kijowskiej grody znajdujące się na ziemi Brzeskiej.

W listopadzie 963 roku Polacy zauważyli, że część wojsk walczących z Polakami zdołało się połączyć z armiami stacjonującymi na wschodzie. Mimo tego w lutym 964 roku, po zdobyciu Brześcia Lidia została zmuszona do zaakceptowania korzystnego dla Polaków pokoju. Został on podpisany 4 lutego 964 roku. W tym dniu wojna została oficjalnie zakończona.