FANDOM


Plemię Yabguidów - tengryjskie państwo leżące na terenie azjatyckich stepów (wschodnie wybrzeże morza Kaspijskiego), powstałe przed 867 rokiem.

Historia

Pierwsze wzmianki o Yabguidach pochodzą z 867 roku. W tamtym okresie plemię to było niekwestionowanym władcą ziem leżących na wschód od morza Kaspijskiego. Mimo swej potęgi byli oni zagrożoni przez jeszcze potężniejsze okoliczne państwa, takie jak np. Chanat Chazarski. Władcą plemienia Yabguidów w tamtym czasie był Kilic I.

Zagrożenie ze strony okolicznych mocarstw spowodowało, iż relatywnie potężne plemię Yabguidów upadło na początku IX w. po zajęciu jego terenów przez Chazarów.

Yagbuidzi

Terytoria zajmowane przez Plemię Yabguidów w 867 roku (kolor ciemnoczerwony)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.