FANDOM


Plemię Yabguidów - tengryjskie państwo leżące na terenie azjatyckich stepów (wschodnie wybrzeże morza Kaspijskiego), powstałe przed 867 rokiem.

Historia

Yabguidzi870

Obszar kontrolowany przez to plemię około 870 roku.

Pierwsze wzmianki o Yabguidach pochodzą z 867 roku. W tamtym okresie plemię to było niekwestionowanym władcą ziem leżących na wschód od morza Kaspijskiego. Mimo swej potęgi byli oni zagrożeni przez jeszcze potężniejsze okoliczne państwa, takie jak np. Chanat Chazarski. Władcą plemienia Yabguidów w tamtym czasie był Kilic I.

Zagrożenie ze strony okolicznych mocarstw spowodowało, iż relatywnie potężne plemię Yabguidów upadło na początku IX w. po zajęciu jego terenów przez Chazarów.