FANDOM


Tengryzm

Tengryjski sierp. Symbol najwyższego kapłana.

Tengryzm - zreformowana religia pochodząca ze wschodu. Początkowo głównymi wyznawcami byli Węgrzy, Turkowie, Mongołowie i Bułgarzy ze stepów. Łączy w sobie elementy szamanizmu, animizmu, totemizmu politeizmu oraz kultu przodków a także elementy monoteistyczne, jak np. kult "Wielkiego Nieba".

Historia

Do Europy religia ta dostała się w XI wieku poprzez koczownicze plemię Madziarów, które najechało kotlinę panońską.

W 892 roku chazarski chan Nisi Bulanid (początkowo wyznawca judaizmu) zreformował wcześniejsze wierzenia. Wraz z najważniejszymi szamanami zdołali skodyfikować różne obrzędy i podania, oraz stworzyć hierarchię religijną wzorowaną na chrześcijaństwie (papież) bądź islamie (kalif). Wydarzenie to jednak spotkało się z pewnym oporem części wyznawców. Ostatecznie jednak konflikt wygrali zwolennicy reformy około roku 960.

W 1001 roku najwyższy kapłan tengryzmu, Khatir, ogłosił rozpoczęcie świętej wojny przeciwko muzułmańskim Turkom Seldżuckim na terenie Azji centralnej. Konflikt zakończył się klęską dla tengrystów w 1005 roku.

Do połowy XIV w. wszyscy wielcy kapłani byli pochodzenia Chazarskiego. W 1354 wielkim kapłanem został Mongoł, Tumen Zdradziecki.

Obecnie (początek XVI wieku) głównymi wyznawcami Tengryzmu są mieszkańcy Azji (zwłaszcza środkowej). W XIV wieku Tengryzm utracił na znaczeniu na Bałkanach, kolebce Tengryzmu w Europie. Ostatecznie zniknął on z Europy po podboju Nitry oraz Węgier przez innowierców.

Wielcy kapłani tengryjscy

Okres panowania Imię kapłana Pochodzenie Portret Informacje dodatkowe
892 - 923 Kayghalagh Chazar
923 - 973 Yavantey Chazar
973 - 1025 Khatir Okrutny Chazar Ogłosił rozpoczęcie wojny przeciw Turkom Seldżuckim
1025 - 1060 Buzer Chazar
1060 - 1109 Arslan Ohydny Chazar
1109 - 1144 Yeçtirek I Niegotowy Chazar
1144 - 1164 Papaçyz Mądry Chazar
1164 - 1171 Khuterkin I Chazar
1171 - 1174 Yerneslu Chazar
1174 - 1186 Bagha Chazar
1186 - 1223 Baghatur Stary Chazar
1223 - 1240 Yeçtirek II Chazar
1240 - 1244 Mënümarót Chazar
1244 - 1262 Khuterkin II Chazar
1262 - 1281 Mänär Sprawiedliwy Chazar
1281 - 1323 Yeçtirek III Niedojrzały Chazar
1323 - 1354 Vakrim Błyskotliwy Chazar
1354 - 1405 Tumen Zdradziecki Mongoł Pierwszy Mongoł na tym stanowisku
od 1405 Chigu Mongoł

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki