FANDOM


Sułtanat Tulunidów - afrykańskie państwo powstałe przed 867 rokiem.

Historia

Pierwsze wzmianki o Sułtanacie Tulunidów pochodzą z 867 roku. W owym czasie kontrolował on niemal całe terytorium dzisiejszego Egiptu, będąc jednym z najpotężniejszych państw w regionie. W 867 roku władzę na terenie państwa Tulunidów sprawował książę Shaybad.

W przeciągu następnych kilku dekad w potęgę urosła Abisynia, która stała się głównym zagrożeniem dla państwa Tulunidów.

W I połowie X wieku Tulunidzi zdołali podbić część terytorium państwa Aglabidów. Niedługo po tym wydarzeniu (II połowa X wieku) Sułtanat Tulunidów przestał istnieć, gdyż został on podbity przez państwo Abbasydów.

Galeria

Tulunidzi867

Ziemie kontrolowane przez Sułtana Tulunidów około 870 roku.

Tulunidzi950

Ziemie kontrolowane przez Sułtana Tulunidów około 950 roku.