FANDOM


Sułtanat Mauretanii - muzułmańskie państwo leżące w Afryce Zachodniej. Powstało ono w II połowie XIII wieku na terenach zajmowanych wcześniej przez Abbasydów.

Historia

Mauretania1300

Ziemie Mauretanii około 1300 roku.

Pierwsze wzmianki o państwie Mauretańskim pochodzą z 1300 roku, kiedy to zajmowało ono centralną część gór Atlas. Niedługo później zostało ono jednak zajęte przez katolickie Księstwo Fezu.

Mauretańczycy zdołali się wyzwolić spod panowania innych państw dopiero ok. roku 1450, kiedy to zdołali zająć ok. 1/3 północnego wybrzeża Afryki oraz południową część dzisiejszej Hiszpanii.

Od czasu ponownego utworzenia swojego państwa Mauretańczycy nie mieli w okolicy żadnych zagrażających im wrogów do czasu, gdy na początku XVI wieku wrogiem Mauretanii stało się Królestwo Włoch, gdyż walczyło ono z Mauretańczykami o wpływy na morzu Śródziemnym.

PNLAWPY-0

Granice Mauretanii około roku 1600.

Kontakty z Polską

Pierwsze kontakty Polaków z Mauretańczykami miały miejsce w 1525 roku, kiedy to został w tamte rejony wysłany królewski emisariusz, który miał za zadanie poprawić relacje z Sułtanatem Mauretanii, gdyż był on wrogiem Włoch (które również nie były sprzymierzeńcem Polski). Misja Polskiego emisariusza zakończyła się sukcesem w 1527 roku.