FANDOMSułtanat Bułgarii - muzułmańskie państwo powstałe w VII w. na Bałkanach.

Historia

Wydarzenia sprzed Caratu

Na terenach Bułgarii, praktycznie wyludnionej w wyniku wędrówek ludów, zaczęli w VI w. osiedlać się Słowianie. Około 680 r. zostali oni podbici przez pochodzących z zachodnich stepów Protobułgarów pod wodzą Asparucha. Datę tę uważa się za początek bułgarskiej państwowości. W państwie władzę sprawowali wtedy chanowie. Początkowo byli pochodzenia tureckiego, ale z czasem chanami zostawali także słowianie.

Balkany 867

Sytuacja polityczna na Bałkanach w 867

Carat Bułgarii

W 854 r. chanem został Borys I Michał. W 864 roku przyjął chrzest w obrządku prawosławnym, i tym samym ogłosił się Carem Bułgarii. Czasy pokoju i świetności trwały jednak krótko, ponieważ Bułgarzy w 867 zostali zaatakowani przez nomadyczne plemię Madziarów, które utworzyło na północy Bułgarii państwo Węgierskie. Mimo to szybko otrząsnęli się oni po tej wojnie czego efektem było odebranie Bizantyjczykom Epiru.

Bułgaria w 867

Sytuacja polityczna Bułgarów po pojawieniu się Węgrów. (Pomarańczowy - Węgry, fioletowy - Bułgaria)

W I połowie X wieku Bułgarzy utracili wszystkie swoje posiadłości znajdujące się na północ od Dunaju na rzecz Węgier, które tym samym stały się regionalną potęgą. W ciągu następnych kilku dziesięcioleci Węgrzy wykorzystując swą potęgę podbili Bułgarię zniewalając ją na następne kilkaset lat.

Chanat Bułgarii

Bułgarzy odrodzili się ok. 1300 roku na terenach zachodniego wybrzeża Morza Czarnego. Niepodległe państwo odrodziło się jednak jako tengryjski Chanat.

W I połowie XIV wieku Bułgarzy zdołali zagarnąć Chorwatom jedną prowincję.

Sułtanat Bułgarii

W II połowie XIV wieku państwo Bułgarskie utraciło kilka prowincji na rzecz Złotej Ordy, która jednak w tamtym czasie chyliła się ku upadkowi. W tym samym czasie Bułgarzy przeszli na Islam, tym samym stając się Sułtanatem.

W latach 1488 - 1529 Bułgarzy prowadzili wiele wojen (m.in I wojna Grecka), dzięki czemu zdołali oni powiększyć swoje terytorium niemal dwukrotnie.

W 1546 Bułgarzy utracili prowincję Buzau na rzecz Rusi Kijowskiej w wyniku rozpoczętej w 1542 wojny kijowsko-bułgarskiej. Rok 1589 był dla Bułgarów jednym z najgorszych w historii. Wtedy stracili oni w wojnie przeciwko Serbii zachodnie tereny swojego kraju, a pod koniec tego roku w przegranej wojnie z Polską i Węgrami utracili całą Transylwanię. Bułgarski sułtan Michał V zachowali kontrolę tylko nad swoimi rdzennymi ziemiami. Sytuacja Sułtanatu jeszcze bardzie się pogorszyła w 1592, kiedy to Ruś Kijowska rozpoczęła kolejną inwazję na terytoria osłabionej Bułgarii, którą Bułgarzy przegrali tracąc większą część swych terytoriów de iure.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.