FANDOM


Rubenidowie - dynastia rządząca w Armenii. Pierwszym przedstawicielem rodu zasiadającym na armeńskim tronie był Mkhitar Rubenid. Przedstawiciele dynastii byli pochodzenia koptyjskiego.

Herb rodu

Na herbie widoczny jest biały koń na czerwonym tle. Było to także godło Armenii za panowania dynastii Rubenidów.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.