FANDOM


Rubenidowie - dynastia rządząca w Armenii. Pierwszym przedstawicielem rodu zasiadającym na armeńskim tronie był Mkhitar Rubenid. Przedstawiciele dynastii byli pochodzenia koptyjskiego.

Herb rodu

Na herbie widoczny jest biały koń na czerwonym tle. Było to także godło Armenii za panowania dynastii Rubenidów.