FANDOM


Program na rzecz pobudzenia polskiego przemysłu zbrojeniowego - Cel króla Krystyna II, który postanowił zrealizować we wrześniu 1506 roku. Całkowita jego realizacja trwała do roku 1510. Dzięki zrealizowaniu programu zmniejszył się koszt utrzymania stałej armii, a także czas rekrutacji.

Przyczyny wprowadzenia programu

Po tym jak Krystyn przestał wspierać Polskie kandydatury na Papieża, tron nie miał do zrealizowania celów w krótkiej perspektywie, dlatego też, jako że król był budowniczym armii zdecydował się on pobudzić do działania Polski przemysł zbrojeniowy poprzez rozbudowę stałych sił. Pierwszą rzeczą jaką Krystyn zrobił w ramach programu było sformowanie trzeciej identycznej armii

Elementy programu

  • Sformowanie trzeciej, identycznej armii (zakończone w kwietniu 1507)
  • Sformowanie trzech regimentów piechoty (zakończone w sierpniu 1507)
  • Dołączenie do każdej armii po jednym regimencie piechoty (zakończone w maju 1510)

Skutki wprowadzenia programu

  • Nieznaczne powiększenie Polskiej armii
  • Zmniejszenie kosztów utrzymania stałej armii
  • Zmniejszenie czasu rekrutacji nowych wojsk