FANDOM


Powstanie lwowskie - niepodległościowe powstanie słowiańskich Rusinów rozpoczęte 3 listopada 1472 roku.

Dowódcami powstańczych armii byli Aleksandr z Żółkiewa i Jozafat z Czerwonohradu.

Przebieg

Powstanie wybuchło 3 listopada 1472 r. Natychmiast armia polska je stłumiła, wtrąciła przywódców do lochów, a powstańców wypuściła za okupem. Kilka tygodni po powstaniu Aleksandr został ścięty, a Jozafat musiał opuścić Polskę. Mogło się to stać, ponieważ w więzieniu przyjął chrzest z rąk samego inkwizytora Konrada Szczecińskiego.