FANDOMPowstanie halickie - bunt niezadowolonych Rusinów w prowincji Halicz pod dowództwem Wiaczesława Wsesława skierowany przeciw Królestwu Polskiemu. Trwało od 6 do 19 marca 1487 roku. Jedyną bitwą stoczoną podczas tego powstania była bitwa pod Haliczem.

Przyczyny wybuchu powstania

Od czasów zakończenia wojny halickiej w 1469 roku rosło niezadowolenie miejscowych Rusinów z powodu przyłączenia Lwowa i Halicza do Polski. Wyrazem sprzeciwu autochtonów było Powstanie Lwowskie (stłumione w 1472 roku), a także opisywane tutaj Powstanie Halickie. Wybuchło ono pod wpływem narastającego od ok. 1485 roku niezadowolenia. Stolica w okresie tym informowana była przez lokalnych urzędników, o narastaniu wsród podbitej ludności buntowniczego fermentu. Reakcją dworu było wysłanie w ten rejon armii pod dowództwem utalentowanego Miłobrata Reja. Na czele powstania stanął Wiaczesław Wsesław (rus. Вячеслав Всеслав).

Przebieg powstania

W trakcie wojny została stoczona tylko jedna bitwa - bitwa pod Haliczem odbywająca się od 6 do 19 marca w której starły się niemalże 9 tysięczne armie powstańcze, a także 15.5 tysięczne armie Polskie. Po niemalże trzytygodniowej walce siły powstańców zostały doszczętnie zniszczone.