FANDOM


Powstanie Tengrystów w Mołdawii - powstanie spowodowane niezadowoleniem Tengrystów mieszkających w podbitej w II wojnie Karpackiej Mołdawii trwające od 7 września do 15 października 1510 roku.

Przebieg powstania

7 września 1510 roku do króla Polski, Krystyna dotarły informacje o buncie Tengrystów w prowincji Mołdawia. W powstaniu uczestniczyło ponad 15 tysięcy bojowników, którzy stanowili spore wyzwanie dla walczącej z nimi 14 tysięcznej armii Polaków, dlatego też na pole bitwy skierowana została druga, 17 tysięczna armia. Nie było to jednak konieczne, gdyż przed jej przybyciem, a więc 15 października 1510 roku powstanie zostało stłumione.