FANDOMPodbój Emiratu Pesztu przez Polskę - święta wojna między katolickimi królestwami Polski i Czech a muzułmańskim Emiratem Pesztu. Konflikt był prowadzony w celu podbicia małego islamskiego państwa, a następnie chrystianizacji jego ziem przy udziale polskiej Inkwizycji.

Geneza wojny

Od wielu, wielu lat trwał powolny podbój tengrystycznych Węgier przez muzułmańskie sułtanaty Chorwacji i Bułgarii, a w późniejszym okresie również przez katolicką Polskę, której celem było stworzenie buforu między nią a wojującym Islamem. Doprowadziło to do ostatecznego upadku Chanatu Węgier w 1535 roku. Węgrzy jednak nie pogodzili się ze swoją porażką i wzniecali wiele powstań przeciwko okupantom (jedno z nich wybuchło również na terenach kontrolowanych przez Polskę). Widząc przegrywającą w wojnie Chorwację lokalny arystokrata - Laszlo Teleki - postanawia ogłosić zryw narodowy w 1575 roku. Ostatecznie bunt się udaje połowicznie, większość terytoriów węgierskich pozostaje przy Sułtanacie, tylko tereny wokół Peszt i Szabolcs uzyskują całkowitą niezależność od Zagrzebu. W 1576 roku powstał Emirat Pesztu. Jednak niepodległe państewko nie było żadnemu okolicznemu mocarstwu na rękę, skutkiem czego było całkowite osamotnienie małego Emiratu na arenie międzynarodowej. Sytuację tę chciał wykorzystać król Kazimierz II, lecz na kilka dni przed wypowiedzeniem wojny zmarł. Nowy król - Kazimierz III - po zduszeniu rebelii w Polsce, postanawia we wrześniu zrealizować plany swojego zmarłego ojca.

Przebieg wojny

15 września dwie armie polskie przekraczają granicę i kierują się na dwa najważniejsze miasta Emiratu. Żołnierze polscy pod dowództwem Twardomira Szafrańca mają rozkaz ataku na armię muzułmańską stacjonującą pod Pesztem, zaś siły Jerzego Reja muszą zająć Szabolcs. Pod koniec października dochodzi do bitwy na polach Pesztu, gdzie wojownicy emira pod przywództwem Miklosa Beleznaya zostają całkowicie wycięci w pień. Rozpoczyna się trwające wiele miesięcy oblężenie stalicy Emiratu. W listopadzie kapituluje węgierska załoga miasta Szabolcs, które wpada w polskie ręce. Oblężenie Pesztu trwa aż do czerwca 1582 roku, kiedy to po zdobyciu tamtejszej twierdzy aresztowany, były już, emir podpisuje akt pokojowy.

Traktat pokojowy

Całkowicie pokonany emir Pesztu został zmuszony do włączenia swoich ziem do Polski, dodatkowo cały skarbiec upadłego Emiratu został skonfiskowany przez polskich zdobywców. Nie wiadomo co się działo z Laszlo Telekim po podpisaniu tego traktatu.

Skutki wojny

W skutek przegranej wojny upadł mały Emirat Pesztu, a jego ziemie zostały włączone do Polski. Na terenach opanowanych przez Lubomelskich prawie natychmiast zaczęła działać Inkwizycja, która brutalnie nawracała tamtejszych mieszkańców. Po ich przejściu w 1584 roku na wiarę chrystusową, król Kazimierz III zarządza o utworzeniu, z nowo podbitych ziem oraz innych terenów węgierskich pod kontrolą polską, Księstwa Węgier.