FANDOM


Plemię Meshchera - koczowniczy lud zamieszkujący tereny stepów. Pierwsze wzmianki o tym plemieniu pochodzą z 867 roku.

Historia

Pierwsze wzmianki o plemieniu Meschera pochodzą z 867 roku, kiedy to zajmowało ono mały skrawek ziem wchodzących w skład zachodnich stepów. W owym czasie tym Nomadycznym plemieniem rządził Wielki Wódz Vechkas I.

W II połowie IX wieku członkowie ludu Meshchera zdołali podbić kilka okolicznych plemion, stając się relatywnie potężnym państwem.

Ta komfortowa dla tego plemienia sytuacja nie trwała jednak długo, gdyż w I połowie X wieku państwo rządzone przez lud Meshchera zostało podbite przez wiele okolicznych plemion.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.