FANDOM


Plemię Maryjczyków - koczownicze plemię zamieszkujące tereny stepów. Pierwsze wzmianki o ich istnieniu pochodzą z 867 roku.

Historia

Plemię rządzone przez nomadycznych Maryjczyków powstało przed 867 rokiem na terenie stepów pólnocnej Rusi. W początkowym okresie swojego istnienia obejmowało ono zaledwie kilka prowincji i było atakowane przez potężny Perm, który w II połowie IX w. zdołała odebrać Maryjczykom niewielki fragment ich ziem.

Osłabienie tegoż plemienia zostało wykorzystane do podbicia go przez okoliczne potęgi w II połowie X w.

Przed rokiem 1000 te plemię upadło na rzecz Permu.

Maryńczycy

Terytoria zajmowane przez plemię Maryjczyków w 867 roku (kolor żółty)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.