FANDOM


Plemię Maryjczyków - koczownicze plemię zamieszkujące tereny stepów. Pierwsze wzmianki o ich istnieniu pochodzą z 867 roku.

Historia

Plemię rządzone przez nomadycznych Maryjczyków powstało przed 867 rokiem na terenie stepów północnej Rusi. W początkowym okresie swojego istnienia obejmowało ono zaledwie kilka prowincji i było atakowane przez potężny Perm, który w II połowie IX w. zdołała odebrać Maryjczykom niewielki fragment ich ziem.

Osłabienie tegoż plemienia zostało wykorzystane do podbicia go przez okoliczne potęgi w II połowie X w.

Maryjczycy 870

Ziemie zajmowane przez Maryjczyków około 870 roku.