FANDOM


Pałac Lubomelskich - pałac powstały w Krakowie jako siedziba rodu Lubomelskich.

Przyczyny powstania

  • Nacisk szlachty
  • Chęć zwiększenia prestiżu Lubomelskich
  • Nowe trendy pochodzące z Włoch

Budowa i wygląd

Pałac Luboml

Portret ukazujący pałac, 1530 rok

Budowa rozpoczęła się w około roku 1446 i trwała przeszło 10 lat. Pałac posiadał około 150 pokoi, 19 łazienek, a także ogromną salę audiencyjną i wielki dziedziniec. Był największym przedsięwzięciem tego okresu, więc dla uczczenia 50 rocznicy wybudowania, król Krystyn II odnowił pałac i dobudował zachodnie skrzydło.