FANDOM


Zasady wyboru artykułów na medal - Artykuł zawiera informacje dot. wyboru artykułów, które mogą zostać odznaczone medalem.

Po co nagradzamy artykuły?

 1. Po to, by dawać przykład nowym, niezaznajomionym z pisaniem artykułów użytkownikom.
 2. Aby wyróżniać wartościowe artykuły, które dostarczają dużo wiedzy nt. wydarzeń mających miejsce w serii.

Kryteria, które musi spełniać artykuł

 1. Artykuł powinien być obszerny oraz wyczerpywać zawarty w nim temat.
 2. Artykuł nie może zawierać błędów ortograficznych i składniowych.
 3. Artykuł powinien być podzielony na rozdziały i akapity.

Przebieg wyboru artykułów, oraz nadawania im medalu

 1. Użytkownicy Wiki nadsyłają propozycje artykułów na medal.
 2. Rada decyzyjna (w której skład wchodzą użytkownicy BartłomiejKrysiak, Cesarz Estonii i Sderos) ma obowiązek w każdy poniedziałek ocenić każdy z nadesłanych artykułów.
 3. Po podjęciu decyzji artykuł otrzymuje (lub nie) miano "artykułu na medal".
 4. Na początku nagrodzonego artykułu pojawia się ten szablon.
 5. Następnie link do niego jest umieszczany na stronie głównej (w zakładce "artykuły na medal - miesiąc, rok"), oraz w specjalnym wpisie na forum (który jest tworzony na koniec danego miesiąca).

Pozostałe informacje

 1. Artykuły na medal są wybierane non-stop.
 2. Podczas nadawania pierwszych medali pierwszeństwo mają starsze artykuły.
 3. Wszystkie artykuły nagrodzone medalem można znaleźć tutaj.