FANDOMMazowieccy - jeden z najstarszych i najpotężniejszych rodów na polskich ziemiach, zaraz obok rodu Piastów. Pierwotnie byli wodzami Mazowszan, a po podboju tego plemienia stali się poddanymi Piastów. Jeden z przedstawicieli tego rodu, Krystyn I Zdobywca, pokonał króla Karola I i zdobył tron polski, podnosząc prestiż rodu. Tron czeski zdobyła Zwinisława, uzurpując ten tytuł. Główna, królewska linia Mazowieckich wygasła w 1425 roku na Zwinisławie, a Królestwo Polski i Czech odziedziczył Mirosław z rodu Lubomelskich.

 Linie boczne Mazowieckich

  • Mazowieccy drogowitowie - linia wywodząca się od Drogowita (847 - 894), najstarszego syna wielkiego wodza Drogomira, protoplasty rodu. Około 960 roku związała się ponownie z główną linią rodową przez nieformalny związek Jadwigi z księciem Mazowsza Gaudentym I, w związku z czym ich wspólne dziecko, Domawuj zostało uznane za potomka od strony matki. Wygasła w 1003 roku. Jej przedstawiciele władali w różnych okresach Płockiem i Czerskiem.
  • Mazowieccy cieszyńscy - linia wywodząca się od Stanisława (1040 - 1098), trzeciego syna księcia Mazowsza Wacława. Wygasła w 1209 roku. Jej przedstawiciele władali Cieszynem. Z linii tej wywodzi się m.in. Matylda, żona króla Czech Prendoty I Piasta.
  • Mazowieccy śremscy - linia wywodząca się od Boguchwała (1164 - 1186), syna Boguchwała będącego bratem króla Kazimierza Wielkiego. Jej przedstawiciele władają kasztelanią śremską.
  • Mazowieccy grodnieńscy - linia wywodząca się od księcia Grodna Mszczuja (1216 - 1273), syna księcia Wielkopolski Wielisława i brata króla Wielisława I. Jej przedstawiciele władali księstwem Grodna.

Władcy Polski z dynastii Mazowieckich

Mazowiecki Herb

Tarcza z Herbem Mazowieckich, używana przez króla Wielisława I.

Drzewo genealogiczne królów Polski z dynastii Mazowieckiej

Władcy-polski-mazowieccy

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.