FANDOM


Linda I Lykke (ur. 1470, zm. XVI wiek) - księżna Skanii. Za jej panowania, Krystyn II odwołał Skanii, mimo jej sprzeciwu, status marchii, co znacznie pogorszyło relacji obu państw. Dało to jednak Królestwu Polski szansę na zintegrowanie tego wasala, co wykorzystał Kazimierz II w 1561 roku. Trwający ponad 10 lat proces integracji księstwa Skanii zakończył się sukcesem.