FANDOM


Krucjata pasterzy - zwyczajowa nazwa dla chłopskiego powstania przeciwko królowi Masławowi II.

Przebieg

Będący na krucjacie, przeciwko Abbasydom, Masław II Półręki dowiedział się o niejakim Konradzie zwanym Mistrzem z Węgier, który to zebrał ogromną ilość ludzi i ogłosił otwarty bunt przeciwko władzy. Niepokoje spowodowane były niestabilnością ekonomiczną pospólstwa oraz religijny zamęt spowodowany krucjatą. Początkowo pasterze atakowali tylko kapłanów i Żydów, później jednak stanęli również przeciwko władzy świeckiej.

Sama armia liczyła trzydzieści tysięcy chłopów. Wybuch powstania miał miejsce 11 maja w Litomierzycach. Siły Konrada szybko zaczęły zdobywać zamki w Czechach i na Łużycach.

Król początkowo zwlekał z powrotem do kraju będąc zajęty oblężeniem zamku Debar w Macedonii. Zwołał za to w kraju część swoich wojsk oraz wynajął bandę najemników. Masław II zdobył zamek 2 października i zadecydował o natychmiastowym powrocie.

Dopiero w kwietniu 996 roku udało mu się połączyć pod Cieszynem ze swoimi wojskami. Polskie siły były zbyt małe, by pokonać wszystkich buntowników w jednej armii, ale doszło do rozdzielenia się pasterzy na trzy grupy.

Pierwsza bitwa odbyła się pod Myśliborzem, gdzie ponad dziewięciotysięczna armia Polska, stanęła przeciwko ośmiu tysiącom pasterzy. W niedługim czasie do bitwy dołączyło jeszcze czternaście tysięcy reszty chłopów co spowodowało wycofanie się Masława z bitwy. Zadał im jednak duże straty.

Krucjata-pasterzy-2

Koniec krucjaty

Uciekającego Masława, chłopi dogonili pod Obrzyckiem gdzie mieli dwukrotną przewagę liczebną. Walka przeciwko jednostkom doborowego rycerstwa, długość wojny oraz ogólne zmęczenie powstańców doprowadziły jednak do rozpierzchnięcia się ich sił i de facto do zakończenia krucjaty pasterzy. Nie wiadomo co stało się z Mistrzem z Węgier.