FANDOM


Królestwo Armenii - Koptyjskie państwo powstałe przed 867. Obecnym królem Armenii jest Mkhitar I Rubenid, który zapoczątkował rządy dynastii Rubenidów w Armenii. Graniczy z m.in odrodzoną w podobnych okolicznościach Gruzją.

Historia

Pierwsze wzmianki o państwie Armeńskim pochodzą z 867 roku, kiedy to leżała ona na wschodzie Azji Mniejszej i była niewielkim księstwem, które nie mogło zagrozić potędze Biznacjum. W tamtym okresie władcą Armenii był książę Ashot IV.

Armenia867

Terytoria Królestwa Armenii w 867 roku (kolor fioletowy)

Kolejny wzmianki o Armenii (już jako królestwie) pochodzą z początku X wieku, kiedy to była ona pod silnym naporem muzułmanów (podobnie jak Gruzja).

W I połowie X wieku Armenia została podbita najprawdopodobniej przez państwo Saffaridów.

W II połowie X wieku nową potęgą w regionie stało się państwo Abbasydów, a Armeńczycy nadal pozostawała w niewoli, lecz tym razem na terenach zajmowany kilka dekad wcześniej przez Armeńczyków panowali Ariborzidzi.

Na początku XI wieku sytuacja w regionie pozostała ta sama, a Armeńczycy byli nadal w niewoli.

W I połowie XI wieku Armeńczycy nadal pozostawali w niewoli. Ich tereny okupowali ponowni Saffaridowie.

W II połowie XI wieku Armeńczycy znajdowali się pod okupacją Kalifatu Erdemidów.

W I połowie XII wieku Armeńczycy zdołali wyzwolić się z niewoli i utworzyć państwo (satrapię) na terenie pierwotnie do nich należących (wschodnia Azja Mniejsza).

W II połowie XII wieku państwo Armeńskie znacznie się rozrosło. W tym okresie jego władcą był Satrapa Nard II.

W I połowie XIII wieku państwo Armeńczyków ponownie upadło. Na jego miejscu powstało kilka mniejszych państw.

Ok. roku 1300 tereny prawnie należące do Armeńczyków były okupowane przez Abbasydów.

W I połowie XIV wieku Armenię okupował Ilchanat.

W okolicach 1400 roku tereny Armeńskie zajmowało państwo Trebizondów.

W I połowie XV wieku Armenię okupowali Timurydzi.

W II połowie XV wieku Armeńczycy wyzwolili się spod panowania Timurydów w wyniku rozpadu ich imperium. Pierwszym władcą powstałej po niemalże 200. latach Armenii został Mkhitar Rubenid.

W II połowie XVI wieku Gruzja i Armenia zostały podbite przez tengryjski Chanat Krymski.

Znani władcy Armenii

  1. Książę Ashot I
  2. Książę Ashot II
  3. Książę Ashot III
  4. Książę Ashot IV
  5. Satrapa Nard I
  6. Satrapa Nard II
  7. Mkhitar Rubenid

Galeria

Armenia870

Tereny Armenii około 870 roku.

Armenia900

Tereny Armeńskie około 900 roku.

Armenia1150

Terytorium Armenii około 1150 roku.

Armenia1200

Tereny Armeńskie ok. 1200 roku.

Gruzja1500-0

Terytorium Armenii po odrodzeniu państwa około 1500 roku.