FANDOM


Imram Mycielski - był pretendentem do tronu, oraz przywódcą powstania przeciwko Kazimierzowi III.

Bunt Pretendenta

17 czerwca 1581 roku umiera Kazimierz II, na wieść o czym wybucha powstanie spowodowane przez ubiegającego się o koronę Polski Imrama. Sam pretendent zgromadził około 9 tysięcy ludzi pod broń, jednak byli to głównie okoliczni chłopi,

20 lipca wojska dowodzone przez Jerzego Reja wkraczają do Przemyśla, oraz dochodzi do bitwy, którą wygrywają wojska Polskie. Sam Imram zarządza odwrót do prowincji Maramos, gdzie wkrótce doganiają ich wojska wierne królowi. Podczas pościgu zostaje zabity przez jednego z kawalerzystów, po czym buntownicy kapitulują, a powstanie dobiega końca.