FANDOM


Timurydzi-0

Imperium Timurydów (1450)

Imperium Timurydów - państwo istniejące na terenach Persji oraz Kaukazu.

Timurydzi po rozpadzie

Państwa powstałe po rozpadzie Imperium (1500)

Historia

Pojawili się około roku 1400 na terytorium Persji tuż po upadku, Iłchanatu. Ich elity przyjęły Szyizm, jako swą państwową religię, jednak lata mongolskiego panowania, spowodowały że znaczna większość mieszkańców była tengrystami, co sprawiało że państwo było bardzo niestabilne. W latach 90. XV w. nastąpił rozpad państwa min. na Królestwo Armenii, Gruzji i Persję. Państwo Timurydów zostało wtedy ograniczone do terenów leżących w Azji środkowej. Oraz niewielkich zdecentralizowanych, uzależnionych od nich ziem niedaleko półwyspu Arabskiego. Imperium Timurydów, upadło około roku 1500.

Tereny Timurydzi 1514

Dawne tereny Imperium Timurydów (1514)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.