FANDOM


Imperium Timurydów - państwo istniejące na terenach Persji oraz Kaukazu.

Historia

Pojawili się około roku 1400 na terytorium Persji tuż po upadku, Ilchanatu. Ich elity przyjęły Szyizm, jako swą państwową religię, jednak lata mongolskiego panowania, spowodowały że znaczna większość mieszkańców była tengrystami, co sprawiało że państwo było bardzo niestabilne. W latach 90. XV w. nastąpił rozpad państwa min. na Królestwo Armenii, Gruzji i Persję. Państwo Timurydów zostało wtedy ograniczone do terenów leżących w Azji środkowej. Oraz niewielkich zdecentralizowanych, uzależnionych od nich ziem niedaleko półwyspu Arabskiego. Imperium Timurydów, upadło około roku 1500.

Y2gtX2N (1)-0

Zasięg terytorialny Imperium Timura w roku pańskim 1444.