FANDOM


Polska po wojnie z Nitrą

Ziemie polskie po wojnie z Nitrą

I Wojna polsko-nitrzańska - wojna trwająca od 1 lipca 1483 do 18 listopada 1484 o ziemie, do których Polska fabrykowała roszczenia od ok. 1473 roku. W wyniku tej wojny Polska zyskała prowincje - Zemplin, Spisz, Ersekujvar, a także dużo złota, które według założeń pokoju musiała przekazywać Polsce, Nitra.

Przyczyny wybuchu wojny

Król Miłobrat prowadził ekspansjonistyczną politykę wobec pogańskich sąsiadów Polski (m.in Krucjata Halicka). Od 1473 przygotowywał się on do wojny z Nitrą, fabrykując roszczenia do przygranicznych prowincji Chanatu. Były to Ersekujvar, Zemplin i Spisz,. Prócz przyczyn religijnych w zaborczej polityce Miłobrata możemy dostrzegać i cele ekonomiczne. Był on zainteresowany zdobyciem Spiszu bogatego w kopalnie złota, jak i Ersekujvar w jakim znajdowały się złoża miedzi. Minerał ten był niezbędny do produkcji nowinki technicznej, jaka pojawiła się niedawno w Europie - armat. Król zwlekał parę lat z agresją, gdyż chciał on wprowadzić do polskiej armii artylerię polową, by móc jej użyć w zbliżającej się wojnie.1 lipca 1483 roku posłowie polscy wręczyli Chanowi Nitry notę dyplomatyczną z wypowiedzeniem wojny. Tego samego dnia wkraczająca na terytorium wroga armia polska, starła się z pomyślnie z wojskami Nitry w prowincji Ersekujvar.

Przebieg wojny

W sierpniu 1483 armia Polska przejęła kontrolę nad prowincją Spisz, jednak by skierować się dalej na południe armie Polskie były zmuszone zdobyć jedną z fortec leżących na tych ziemiach.

W grudniu 1483 armia Polska zdobyła także fortecę w Zempliniu, co spowodowało, że została otwarta droga przez przełęcze karpackie, tak więc wojska stacjonujące do tej pory w Spiszu i Zempliniu skierowały się do prowincji Peszt i Bihar leżące przy południowej granicy Nitry.

14 stycznia 1484 wojska Polskie i Nitrzańskie starły się w prowincji Spisz. Zwycięstwo w tej bitwie odniosły wojska Polskie. W tym samym czasie wojska przejęły kontrole nad prowincją Bihar. Po tych sukcesach armie Polskie w nich uczestniczące skierowały się do prowincji Szabolcs i Peszt.

Mimo sukcesów Polaków wojna zbierała śmiertelne żniwo, gdyż obleganie prowincji podczas mroźnej zimy powodowało wielkie straty związane z brakiem zaopatrzenia i chorób, jednak dzięki wprowadzonym przez Miłobrata reformom wielkiej armii, potencjalnych rekrutów nie brakowało.

W marcu 1484 Polska zdobyła kolejne terytoria - Peszt i Szabolcs. Tak więc do całkowitego zwycięstwa Polacy musieli zdobyć fortecę w Ersekujvar.

18 listopada 1484 armie Polskie zdobyły fortecę w Ersekujvar, ostatni bastion obrony Nitry.

Tego samego dnia wojna została oficjalnie zakończona, a król Polski zażądał prowincji Spisz, Zemplen i Ersekujvar. Zażądał on także wypłacania co 10 lat wojennych reparacji, a także jednorazowego trybutu.