FANDOM


Emirat Dulafidów - muzułmańskie państwo położone w Azji Mniejszej, powstałe przed 867 rokiem.

Historia

Pierwsze wzmianki o tymże państwie pochodzą z 867 roku, kiedy to znajdowało się ono pomiędzy dwoma regionalnymi potęgami - Kalifatem Abbasydów, oraz Sułtanatem Saffaridów (od którego oddzielał go Sułtanat Tahiridów).

W przeciągu następnych kilku dekad oba potężne państwa z którymi graniczyli Dulafidzi, zdołały podbić okoliczne państewka (m.in Sułtanat Alafidów i Tahiridów), przez co stali się oni następnym celem obu tych krajów.

Państwo Dulafidów zostało podbite w I połowie X wieku przez Sułtanat Saffaridów.


Dulafid867

Terytoria kontrolowane przez Sułtanat Dulafidów w 867 roku (kolor żółty)