FANDOM


I bunt polskich mieszczan - bunt mieszczan z Truso trwający od lipca do sierpnia 1536 roku.

Przyczyny wybuchu buntu

Przyczyną wybuchu buntu był zaogniający się konflikt pomiędzy królem Polski Kazimierzem II, a mieszczanami, który w rezultacie doprowadził do wybuchu rebelii.

Przebieg buntu

5 lipca 1536 roku rozpoczęła się bitwa pod Truso w której to między sobą walczyły 27 tysięczne armie buntowników oraz 16 tysięczne armie Polskie. Początkowo buntownicy mieli przytłaczającą przewagę nad wojskami królewskimi, lecz dzięki temu, że 18 tysięczna armia Polska przybyła na czas na pole bitwy sytuacja ta uległa zmianie, dzięki czemu bunt został niedługo później stłumiony.