FANDOM


Bunt chłopów w Mołdawii - bunt polskich chłopów z Mołdawii, który trwał od lipca do września 1584 roku.

Przyczyny Powstania

W lipcu 1584 chłopi z Mołdawii przybyli do króla Kazimierza III z petycją o ograniczenie poddaństwa. Jako iż przyjęcie ich postulatów utrudniłoby królowi utrzymanie dobrych kontaktów z możnymi zdecydował się on odrzucić tą petycję. Decyzja ta doprowadziła do buntu około 12 tysięcy mołdawskich chłopów.

Przebieg Buntu

Zaraz po wybuchu powstania król nakazuje armii Jerzego Reja skierować się do Mołdawii, w celu opanowania sytuacji. Przed przybyciem sił królewskich buntownikom udaje się opanować więkiszość terenów mołdawskich.

Wojska docierają do Mołdawii końcem sierpnia, a 16 września zwyciężają w bitwie z powstańcami. Niedługo potem odbijają zajęte przez buntowników terytoria na południu kraju.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.