FANDOM


Bunt Pomorski - powstanie pomorskich możnych trwający od 5 sierpnia 1529 do 12 grudnia 1529.

Przyczyny wybuchu buntu

Główną przyczyną wybuchu buntu było niezadowolenie ludności zaanektowanej przez Polskę części Królestwa Pomorza na mocy pokoju 1517 roku.

Ich niezadowolenie nasiliło się w 1528 roku, kiedy to na Pomorze wysłano dwie, 18 tysięczne armie.

Przebieg buntu

Bunt ten rozpoczął się w Milsku, gdzie zebrało się około 16 tysięcy pochodzących głównie z łużyckiej szlachty powstańców. Tuż po rozpoczęciu rebelii zostały skierowane przeciw nim dwie zahartowane w bojach polskie armie.

Przed przybyciem Polaków, 2 września Milsko dostało się w ręce łużyckich rokoszan.

8 listopada 1529 roku zakończyła się bitwa pod Milskiem w której to polskie wojska doszczętnie zniszczyły siły przeciwnika.

12 grudnia 1529 roku Polacy zdobyli Milsko, ostatni bastion rebeliantów Wtedy też bunt został ostatecznie stłumiony.