FANDOM


Bunt Mieszka II - bunt księcia małopolskiego, Mieszka II Brzeskiego, trwający od sierpnia 960 roku do października 961 roku.

Przyczyny wybuchu buntu

W sierpniu 960 roku królewski mistrz szpiegów, wykrył spisek organizowany przez Mieszka II, który usiłował sfabrykować roszczenie do tytułu władcy całej Polski. Z tego powodu Masław rozkazał swoim ludziom pochwycenie go. To się jednak nie udało, co spowodowało wybuch buntu, którego liderem został książę Małopolski.

Przebieg buntu

Pierwsze walki w ramach tej wojny zostały stoczone w grudniu 960 roku pod Zawichostem, kiedy to korona pokonała buntowników.

W styczniu 961 roku została stoczona kolejna bitwa, która tym razem odbyła się pod Kowlem. Zwycięsko z niej wyszła korona.

W okresie od stycznia do października 961 roku korona zdobyła Kraków i Tarnów. Po zdobyciu tego ostatniego, co miało miejsce w październiku 961 roku bunt został stłumiony.