FANDOM


Brzescy - polski ród możnowładców, rządzący Małopolską w latach 897 - 1038. Założycielem rodu był baron Brzeska Przybor, lecz to jego syn Mieszko stworzył potęgę rodu (na pewno pomógł mu w tym fakt, iż był wielkim przyjacielem wielkiego księcia Polski Siemowita Okrutnego).

Ród przyjął chrzest za panowania księcia Przybora w roku 944. Najpewniej reszta jego rodziny nawróciła się niedługo potem.

Brzescy wymarli w 1085 roku na Świętosławie. W linii męskiej nastąpiło to w roku 1061 na Konradzie, synu obalonego księcia Mściwoja.

Brzesc

Drzewo genealogiczne rodu Brzeskich
Książęta Małopolski z rodu Brzeskich

Okres panowania Imię władcy Portret władcy Rodzice Data urodzin Data śmierci Informacje dodatkowe
897 - 934 Mieszko I
Mieszko Brzeski
Przybor Brzeski
Ludmiła
871 934 1. Książę Małopolski. Przyjaciel wielkiego księcia Siemowita, twórca potęgi rodu Brzeskich.
934 - 956 Przybor
Przybor Brzeski
Mieszko Brzeski
Świętosława
913 956 2. Książę Małopolski. Brat królowej Matyldy i szwagier króla Masława I.
956 - 962 Mieszko II
MIIB
Przybor Brzeski Salomea Czartoryska 937 962 3. Książę Małopolski.
962 - 1016 Anna
ABM
Mieszko II Brzeski
Matylda Borkowic
954 1016 4. Księżna Małopolski. Jej mąż był synem Piasta Wielkopolskiego (dwukrotny książę Wielkopolski)
1016 - 1038 Mściwój
MBM
Anna Brzeska

Gaudenty Piast

981 1043 5. Książę Małopolski. Teść wielkiego księcia Litwy, Dravenisa. Stracił tytuł książęcy w ramach kary za bunt przeciw władzy króla Janka Nieprawego.