FANDOM


Bractwa militarno-religijne - organizacje powstałe w wyniku skupienia się wyznawców danej religii, którzy gotowi byli za nią walczyć z niewiernymi. Zaczęły powstawać już w X wieku. Bractwa te wykształciły się początkowo w chrześcijaństwie, a później także i w islamie, i u słowian. Jedynie tengryści nie utworzyli swojej organizacji.

Lista

Chrześcijańskie

Muzułmańskie

Słowiańskie

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.