FANDOM


Bergenhus - skandynawskie miasto należące w dawnych czasach (średniowiecze) do wikingów z Norwegii. Obecnie (XVII w.) należy ono do Królestwa Szwecji. W Bergenhusie narodził się protestantyzm skąd rozprzestrzenił się on na wiele okolicznych ziem.