FANDOM


Arpadowie - węgierska dynastia. Jej przedstawiciele rządzili na Węgrzech, w Chorwacji, na Krymie, w Bułgarii i w Chanacie Nitry, a także są spokrewnieni z najważniejszymi rodami węgierskimi.Arpadowie2