FANDOM


919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927

Wydarzenia w państwie Piastów

  • Spisek i uwięzienie Gaudentego Mazowieckiego. Odebranie mu Płocka, a parę miesięcy później wypuszczenie za okupem.
  • Gaudenty wspiera siostrę Masława I, Danutę, w jej roszczeniach o koronę polską.
  • Budowa w Gnieźnie stajni książęcych, a w Poznaniu budowa placu ćwiczeń dla wojska.

Wydarzenia na świecie

Brak danych

Urodzili się

Październik - Wiesław II Kujawski - wielki wódz Kujaw w latach 925 - 929.

GrudzieńVida Wspaniałomyślna - wielka księżna Litwy w latach 942 - 1007.

Zmarli

Brak danych