FANDOM


916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926

Wydarzenia w Polsce

Luty - wysoki wódz Mazowsza, Gaudenty I stłumił bunt swego płockiego wasala.

Wrzesień - odnowienie podatku wymierzonego w miasta.

Październik - wielki wódz Kujaw, Wiesław I odzyskuje pełną kontrole nad Kujawami po wygranej wojnie z jego zbuntowanym wasalem.

Wydarzenia na świecie

Brak danych

Urodzili się

Brak danych

Zmarli

Brak danych