FANDOM


907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917

Wydarzenia w Polsce

Lipiec - Bunt Wiesława Kujawskiego - Buntownicy rozpoczęli oblężenie Opola.

Sierpień - Bunt Wiesława Kujawskiego - Wojska podległe Masławowi zdobyły Inowrocław.

Listopad - Bunt Wiesława Kujawskiego - Wojska podległe Masławowi zdobyły Radziejów.

Listopad - Początek oblężenia górnego śląska przez Wielkomorawian.

Grudzień - Bunt Wiesława Kujawskiego - Bitwa pod Koźlem - Zwycięstwo sił Piastowskich. W trakcie bitwy w niewolę wzięto wielu wysoko postawionych jeńców.

Wydarzenia na świecie

Brak danych

Urodzili się

Kwiecień - Jedvard Gdański - jarl Gdańska w latach 945 - 948.

Zmarli

Brak danych