FANDOM


906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916

Wydarzenia w Polsce

Kwiecień - Bunt Wiesława Kujawskiego - Bitwa pod Gnieznem - Zwycięstwo wojsk podległych Masławowi. Dzięki temu zwycięstwu miał on zapewnione zwycięstwo nad buntownikami.

Maj - Bunt Wiesława Kujawskiego - II bitwa pod Radziejowem - Zwycięstwo wojsk podległych Masławowi.

Czerwiec - Bunt Wiesława Kujawskiego - Bitwa pod Radomskiem - Zwycięstwo wojsk podległych Masławowi.

Czerwiec - Atak Czechów i Wielkomorawian na Polskę. Oba te państwa chciały wykorzystać wojnę domową do podboju Śląska.

Lipiec - Bunt Wiesława Kujawskiego - II bitwa pod Kruszwicą - Zwycięstwo wojsk podległych Masławowi.

Wrzesień - Bunt Wiesława Kujawskiego - III bitwa pod Radziejowem. Zwycięstwo wojsk podległych Masławowi. W trakcie tej bitwy w niewolę wdał się syn Gościmira Mazowieckiego, Gaudenty.

Listopad - Bunt Wiesława Kujawskiego - Rozpoczęcie oblężenia stolicy przywódcy buntu, Wiesława Kujawskiego, Inowrocławia.

Grudzień - Wielkomorawianie rozpoczęli oblężenie dolnego śląska.

Wydarzenia na świecie

Brak danych

Urodzili się

Lipiec - Alain Chrzciciel - francuski biskup misyjny, który ochrzcił króla Masława I w 934.

Zmarli

Brak danych