FANDOM


896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906

Wydarzenia w Polsce

Sierpień - utworzenie tytułu księcia śląska.

Wrzesień - Witosz Lechowicz (ostatni potomek rządzących Lędzianami władyków) zebrał w Polsce wystarczająco wielu wojów, by móc się ubiegać o swoje prawa na drodze siłowej, tak więc ruszył on na Kijów.

Wydarzenia na świecie

Sierpień - władzę na Litwie przejmuje młody Dangeruthe.

Urodzili się

Brak danych

Zmarli

Sierpień - Valikaila Mądry - wielki książę Litwy w latach 884 - 901.