FANDOM


894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904

Wydarzenia w Polsce

Styczeń - uwięzienie Mieszka Brzeskiego w Gnieźnieńskim lochu.

Czerwiec - uzyskanie pełnoletności przez wasala Siemowita, księcia Kujaw Wiesława oraz Wypuszczenie Mieszka Brzeskiego na wolność.

Sierpień - atak Mieszka Brzeskiego na buntującego się księcia Śląskiego, Wawrzyńca, który usiłował podbić zajmowany przez buntownika Cieszyn.

Wydarzenia na świecie

Brak danych

Urodzili się

Brak danych

Zmarli

Czerwiec - Mieszko Głogowski - władca sądecki.