FANDOM


864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874

Wydarzenia w Państwie Polan

Wydarzenia na świecie

Marzec - zdobycie części pogańskich grodów, należących do plemienia Opolan, przez siły katolickiego króla Wielkich Moraw, Rościsława Śmiałego.

Maj - koniec buntu w Królestwie Wielkich Moraw.

Urodzili się

Czerwiec - Wszemiła Piast - córka wodza Polan, Piasta.

Listopad - Wańko z Kujaw - wielki wódz Kujaw w latach 886 - 888.

Listopad - Rościsław II Okrutny - król Wielkich Moraw w latach 893 - 913.

Zmarli

Brak danych