FANDOM


863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873

Wydarzenia w Państwie Polan

Sierpień - szturm Lubusza.

Październik - upadek Kostrzyna, koniec I wojny polsko-serbołużyckiej.

Wydarzenia na świecie

Stycznie/Luty - rozpoczęcie oblężenia pogańskich grodów na Górnym Śląsku przez armię króla Wielkich MorawRościsława.

Sierpień - upadek wszystkich grodów buntowników na Górnym Śląsku, siły królewskie rozpoczęły zdobywania grodów plemienia Opolan. Siły pogańskie do tego czasu zostały już najprawdopodobniej zmiażdżone przez Wielkomorawian.

Urodzili się

Luty - Wojsława Piast - córka wielkiego wodza Polan, Piasta.

Zmarli

Lipiec - Jolonta - kapłanka z Krotoszyna.