FANDOM


862 - 863864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872

Wydarzenia w Państwie Polan

Styczeń - śmierć Chościska, dojście Piasta do władzy

Maj - wybuch I wojny polsko-serbołużyckiej

Sierpień - zwycięstwo w bitwie pod Lubuszem

Wrzesień - bitwa pod Budziszynem

Październik - bitwa pod Myśliborzem

Wydarzenia na świecie

Kwiecień - wybuch powstania pogańskiego w Państwie Wielkomorawskim, w rewolcie udział wzięli Czesi, Głomacze, Ślężanie i Wiślanie

Listopad - powstanie Węgier na południe od Państwa Wielkomorawskiego

Urodzili się

brak danych

Zmarli

Styczeń - Chościsko - wódz Polan

  • Kapłan Gaweł z Lubiąża

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki