FANDOM


1578 - 1579 - 1580 - 1581 - 1582 - 1583 - 1584 - 1585 - 1586 - 1587 - 1588

Wydarzenia w Polsce

Luty - król Kazimierz III przychyla się do prośby władcy Lotaryngii i pozwala żołnierzom z tamtego kraju przejść przez polskie terytoria.

Wrzesień - władca polsko-czeski, w celu poprawy stosunków między nim a mieszczaństwem, postanawia nadać kupcom monopole handlowe.

Wydarzenia na świecie

Luty - po śmierci swojego poprzednika, nowym papieżem zostaje Lotaryńczyk, Klemens X.

Czerwiec - wybuch wojny między Niemcami, a Pomorzem i Niderlandami.

Urodzili się

Październik - Krystyn III - król Polski w latach 1609 - 1626

Zmarli

Luty - NN papież.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.