FANDOM


1577 - 1578 - 1579 - 1580 - 1581 - 1582 - 1583 - 1584 - 1585 - 1586 - 1587

Wydarzenia w Polsce

Luty - emir Pesztu - Lászlo Teleki - wysyła poselstwo z propozycją pokojową, która jednak zostaje odrzucona przez króla polsko-czeskiego Kazimierza III.

Czerwiec - zdobycie twierdzy w stolicy Emiratu, którego ziemie, wedle ustaleń pokojowych, mają wejść w skład Polski.

Lipiec - niezadowoleni ze swego statusy chłopi zwracają się przeciwko możnym, król Kazimierz III postanawia zignorować sytuację, czego efektem były pogorszone relację ze szlachtą. Pod koniec miesiąca polska Inkwizycja rozpoczyna na terenach dawnego emiratu okrutne nawracanie Saracenów na jedyna prawdziwą wiarę.

Wydarzenia na świecie

Czerwiec - zaniepokojenie muzułmańskich sułtanatów na Bałkanach (tj. Anatolii, Bułgarii i Chorwacji ) po dokonanego przez Polskę podboju Emiratu Pesztu.

Urodzili się

Brak danych

Zmarli

Brak danych

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.