FANDOM


1543 - 1544 - 1545 - 1546 - 1547 - 1548 - 1549 - 1550 - 1551 - 1552 - 1553

Wydarzenia w Polsce

Styczeń - Wykorzystanie wpływów Papieskich przez Kazimierza II, w celu uzyskania błogosławieństwa od Ojca Świętego. Dzięki temu poprawie uległ prestiż Polskiego monarchy.

Czerwiec - Odnalezienie dowodów, które mówiły o pochodzeniu rodu Lubomelskich od wielkich starożytnych rodów przez Polskich uczonych. Te nowe odkrycia zostały wykorzystane propagandowo przez Kazimierza II poza granicami kraju.

Listopad - Wysłanie przez władzę Księstwa Skanii prośby o przywrócenie jej statusu Marchii. Kazimierz II jednak po raz kolejny odmówił.

Grudzień - Odmowa dołączenia do wojny bawarsko-krzyżackiej przez Polskę.

Wydarzenia na świecie

Listopad - Koniec konfliktów wewnętrznych w Królestwie Lotaryngii.

Grudzień - Wybuch wojny bawarsko-krzyżackiej.

Urodzili się

Brak danych

Zmarli

Brak danych