FANDOM


1542 - 1543 - 1544 - 1545 - 1546 - 1547 - 1548 - 1549 - 1550 - 1551 - 1552

Wydarzenia w Polsce

Marzec - Wybuch Buntu Pruskiego, uznawanego za część Rewolucji Polskiej.

Marzec - Bunt Pruski - Bitwa pod Truso - Zwycięstwo Polaków, stłumienie buntu.

Kwiecień - Początek przygotowań magnatów do buntu. Oczekiwali oni od króla wprowadzenia monarchii elekcyjnej.

Maj - Szantaż Czeskich możnych skierowany w Kazimierza II - Żądali oni od króla Polski przekazania Czechom wielu prowincji. Zadeklarowali oni, że w przeciwnym razie nie będą oni wspierać swoimi posiłkami Polskich wojsk. Polacy zdecydowali się przekazać Czechom prowincje Pożoń i Ersekujvar, dzięki czemu zdołali oni nieco załagodzić sytuację w kraju.

Maj - Zawiązanie się sojuszu pomiędzy wasalami Królestwa Polski - Księstwem Skanii i Królestwem Czech, który był jawnie skierowany w Polskę.

Grudzień - Narodziny córki Kazimierza II. Z powodu swojej płci, Kazimierz II nie mianował jej na swoją następczynię.

Wydarzenia na świecie

Brak danych

Urodzili się

18 grudnia - N/N królewna, córka Kazimierza II.

Zmarli

Brak danych