FANDOM


1538 - 1539 - 1540 - 1541 - 1542 - 1543 - 1544 - 1545 - 1546 - 1547 - 1548

Wydarzenia w Polsce

7 stycznia - Rewolucja Polska - Wojska Czesko-Litewskie stłumiły Bunt chłopski w Szczytnie

11 stycznia - 2 luty - Rewolucja Polska - I Bitwa pod Poznaniem między wojskami Kazimierza II, a buntownikami. Przegrana wojsk królewskich.

4 luty - 6 marca - Rewolucja Polska - II Bitwa pod Poznaniem, wygrana korony.

9 maja - Rewolucja Polska - Wybuch rewolty Sulistryja Mniszecha w Nowym Sączu.

11 lipiec - 17 Sierpnia - Rewolucja Polska - Bitwa pod Nowym Sączem. Polacy z pomocą Czechów, pokonuje buntowników sądeckich.

16 Września - Rewolucja Polska - Odzyskanie Nowego Sącza.

23 Września - 1 październik - Rewolucja Polska - Bitwa pod Zempleniem, wygrana korony.

11 listopada - Rewolucja Polska - Bitwa pod Marmaros. Wygrana korony.

Wydarzenia na Świecie

17 listopada - Wybór nowego papieża. Nowy papież przybiera imię Klemens IX.

Urodzili się

Brak Danych

Zmarli

  • Symmachus III, papież